az groeninge vzw O.nr. 0472222625 - RPR Gent, afd.Kortrijk
President Kennedylaan 4
8500 KORTRIJK

Tel: 00 32 56 63 66 00
Email: debiteuren@azgroeninge.be

BIC: GKCCBEBB
IBAN: BE98 7785 5013 9393


Hieronder vind je een indicatieve prijsberekening voor de ingreep Gastroplastie met bileopancreatische of gastro-jejunale diversie (Gastric bypass) (241846) (GPS 800122).

Duid aan of je verzekerd bent (Belgisch ziekenfonds) én tot welke verzekeringscategorie je behoort (tegemoetkoming). Indien je een hospitalisatieverzekering hebt, dan informeer je best vooraf bij hen over hun tussenkomst voor de betreffende ingreep. Neem voor meer informatie over de kostprijs contact op met het financieel infopunt.


Belgisch ziekenfonds:
Tegemoetkoming:  Aantal ligdagen: 2 dagen

Kamertype: Eénpersoonskamer Meerpersoonskamer
Verblijfskosten € 62 € 62
Kamersupplement (bij éénpersoonskamer) € 110
Forfaitaire honoraria € 16 € 16
Geneesmiddelen € 110 € 110
Honoraria € 34 € 34
(Synthese-) materiaal (protheses) € 1120 € 1120
Ereloonsupplement (bij éénpersoonskamer)
(chirurg, anesthesist, radioloog, ev.kinderarts e.a.)
€ 1800
Diversen (o.a. drankforfait, ...) € 3 € 3
Geraamd totaal aandeel patiënt € 3255 € 1345


Laatst bijgewerkt: 8/09/2021 10:49:53