az groeninge vzw O.nr. 0472222625 - RPR Gent, afd.Kortrijk
President Kennedylaan 4
8500 KORTRIJK

Tel: 00 32 56 63 66 00
Email: debiteuren@azgroeninge.be

BIC: GKCCBEBB
IBAN: BE98 7785 5013 9393


Hieronder vind je een indicatieve prijsberekening voor de ingreep Keizersnede (424104) (GPS 798604) excl N/W/F.

Duid aan of je verzekerd bent (Belgisch ziekenfonds) én tot welke verzekeringscategorie je behoort (tegemoetkoming). Indien je een hospitalisatieverzekering hebt, dan informeer je best vooraf bij hen over hun tussenkomst voor de betreffende ingreep.


Belgisch ziekenfonds:
Tegemoetkoming:  Aantal ligdagen: 4 dagen

Kamertype: Eénpersoonskamer Meerpersoonskamer
Verblijfskosten € 95 € 95
Kamersupplement (bij éénpersoonskamer) € 260
Forfaitaire honoraria € 16 € 16
Geneesmiddelen € 90 € 90
Honoraria € 41 € 41
(Synthese-) materiaal (protheses) € 0 € 0
Ereloonsupplement (bij éénpersoonskamer)
(chirurg, anesthesist, radioloog, ev.kinderarts e.a.)
€ 776
Diversen (o.a. drankforfait, ...) € 7 € 7
Geraamd totaal aandeel patiënt € 1285 € 249


Laatst bijgewerkt: 21/04/2020 12:28:51