az groeninge vzw O.nr. 0472222625 - RPR Gent, afd.Kortrijk
President Kennedylaan 4
8500 KORTRIJK

Tel: 00 32 56 63 66 00
Email: debiteuren@azgroeninge.be

BIC: GKCCBEBB
IBAN: BE98 7785 5013 9393


Je ziet hieronder een prijsraming voor de ingreep Epidurale infiltratie thoracaal-cervicaal (202834).

Heb je een hospitalisatieverzekering? Vraag na of die verzekering kosten voor de ingreep terugbetaalt.


Ben je lid van een mutualiteit in België?
Krijg je een verhoogde tegemoetkoming?  Aantal ligdagen: dagziekenhuis

Kamertype: Eénpersoonskamer Meerpersoonskamer
Verblijfskosten € 0 € 0
Kamersupplement (bij éénpersoonskamer) € 65
Forfaitaire honoraria € 0 € 0
Geneesmiddelen € 35 € 35
Honoraria € 15 € 15
(Synthese-) materiaal (protheses) € 0 € 0
Ereloonsupplement (bij éénpersoonskamer) (1)
(chirurg, anesthesist, radioloog, ev.kinderarts e.a.)
€ 204
Diversen (o.a. drankforfait, ...) € 0 € 0
Geraamd totaal aandeel patiënt € 319 € 50

(1) Het ereloonsupplement bij éénpersoonskamerkeuze kan maximum 135% bedragen op het wettelijk vastegelegde tarief van medische prestaties met uitzondering voor de verblijven op de verpleegeenheden kindergeneeskunde, kinderdagziekenhuis en materniteit maximum 100%. Een belangrijk deel van de supplementen dient om de onder-financiering van de ziekenhuizen door de overheid te compenseren.

Laatst bijgewerkt: 17/06/2024 15:21:23