az groeninge vzw O.nr. 0472222625 - RPR Gent, afd.Kortrijk
President Kennedylaan 4
8500 KORTRIJK

Tel: 00 32 56 63 66 00
Email: debiteuren@azgroeninge.be

BIC: GKCCBEBB
IBAN: BE98 7785 5013 9393


Hieronder vind je een indicatieve prijsberekening voor de ingreep Keizersnede (424104) (GPS 798604) excl N/W/F.

Duid aan of je verzekerd bent (Belgisch ziekenfonds) én tot welke verzekeringscategorie je behoort (tegemoetkoming). Indien je een hospitalisatieverzekering hebt, dan informeer je best vooraf bij hen over hun tussenkomst voor de betreffende ingreep. Neem voor meer informatie over de kostprijs contact op met het financieel infopunt.


Belgisch ziekenfonds:
Tegemoetkoming:  Aantal ligdagen: 4 dagen

Kamertype: Eénpersoonskamer Meerpersoonskamer
Verblijfskosten € 107 € 107
Kamersupplement (bij éénpersoonskamer) € 300
Forfaitaire honoraria € 16 € 16
Geneesmiddelen € 90 € 90
Honoraria € 41 € 41
(Synthese-) materiaal (protheses) € 0 € 0
Ereloonsupplement (bij éénpersoonskamer) (1)
(chirurg, anesthesist, radioloog, ev.kinderarts e.a.)
€ 988
Diversen (o.a. drankforfait, ...) € 8 € 8
Geraamd totaal aandeel patiënt € 1551 € 262

(1) Het ereloonsupplement bij éénpersoonskamerkeuze kan maximum 135% bedragen op het wettelijk vastegelegde tarief van medische prestaties met uitzondering voor de verblijven op de verpleegeenheden kindergeneeskunde, kinderdagziekenhuis en materniteit maximum 100%. Een belangrijk deel van de supplementen dient om de onder-financiering van de ziekenhuizen door de overheid te compenseren.

Laatst bijgewerkt: 24/04/2024 12:39:06