az groeninge vzw O.nr. 0472222625 - RPR Gent, afd.Kortrijk
President Kennedylaan 4
8500 KORTRIJK

Tel: 00 32 56 63 66 00
Email: debiteuren@azgroeninge.be

BIC: GKCCBEBB
IBAN: BE98 7785 5013 9393


Selecteer hieronder de gewenste ingreep, duid aan of je verzekerd bent (Belgisch ziekenfonds) én tot welke verzekeringscategorie je behoort (tegemoetkoming). Je behandelende arts kan je inlichten over het type ingreep dat je moet ondergaan. Indien je de ingreep niet terugvindt in de lijst, neem dan contact op met het financieel infopunt.

Indien je een hospitalisatieverzekering hebt, dan informeer je best vooraf bij hen over hun tussenkomst voor de betreffende ingreep.


Specialisme:
Ingreep:
Belgisch ziekenfonds:
Tegemoetkoming:  Aantal ligdagen:

Kamertype: Eénpersoonskamer Meerpersoonskamer
Verblijfskosten
Kamersupplement (bij éénpersoonskamer)
Forfaitaire honoraria
Geneesmiddelen
Honoraria
(Synthese-) materiaal (protheses)
Ereloonsupplement (bij éénpersoonskamer)
(chirurg, anesthesist, radioloog, ev.kinderarts e.a.)
Diversen (o.a. drankforfait, ...)
Geraamd totaal aandeel patiënt


Laatst bijgewerkt: