Algemene - Abdominale chirurgie > Algemene - Abdominale chirurgie

Omschrijving Start inclusieperiode Einde inclusieperiode
PELICAN studie: Radiofrequente ablatie (RFA) van lokaal gevorderde, maar niet uitgezaaide pancreaskanker die niet chirurgisch verwijderd kan worden: Een fase III gerandomiseerd gecontroleerde multicentrische studie voor patiënten met lokaal inoperabel (ingroei in centrale bloedvaten) niet gemetastaseerd pancreascarcinoom. Het betreft een vergelijkende studie waarbij overleving tussen enkel chemotherapie en chemotherapie gecombineerd met radiofrequentie ablatie wordt vergeleken. 14-12-2017 Meer info