Vasculaire en thoracale chirurgie > overige studies

Omschrijving Start inclusieperiode Einde inclusieperiode
READY 1: EEN FASE 3-, GERANDOMISEERDE, DUBBELBLINDE, ACTIEF EN PLACEBOGECONTROLEERDE STUDIE OVER HET GEBRUIK VAN CUSA-081 VOOR DISFUNCTIONELE CENTRAAL VENEUZE TOEDIENINGSSYSTEMEN (CVAD’S, CENTRAL VENOUS ACCESS DEVICES) 5-05-2020 Meer info