Longziekten / Allergie > overige studies

Omschrijving Start inclusieperiode Einde inclusieperiode
Een open-label, dosisescalatie fase I/II onderzoek ter bepaling van de veiligheid, tolerantie, immunogeniciteit en de preliminaire klinische activiteit van het therapeutisch tumor vaccin PDC*lung01, al dan niet gecombineerd met anti-PD-1 behandeling, in patiënten met een niet-kleincellige longtumor (NSCLC). 1-07-2020 Meer info
Phase 2, Open-Label Safety and Efficacy Study of Telisotuzumab Vedotin (ABBV-399) in Subjects with Previously Treated c-Met+ Non-Small Cell Lung Cancer 1-09-2020 Meer info
Placebo-gecontrolleerde studie over toediening van convalescent plasma bij covid19- patiënten 1-06-2020 31-12-2022 Meer info