Neurologie > overige studies

Omschrijving Start inclusieperiode Einde inclusieperiode
Colchicine voor de preventie van vasculaire ontsteking bij niet-cardioembolische beroerte 4-12-2017 Meer info
Een fase 4 gerandomiseerd klinisch onderzoek naar ANDEXANET ALFA [ANDEXANET ALFA VOOR INJECTIE] bij patiënten met een acute intracraniële bloeding die een orale factor Xa-remmer krijgen 5-10-2020 Meer info
Een gerandomiseerde, dubbelblinde, dubbel-dummy, actief gecontroleerde fase III-studie met parallelle groepen in meerdere centra naar evobrutinib in vergelijking met teriflunomide ter evaluatie van de doeltreffendheid en veiligheid bij deelnemers met relapsing multipele sclerose 8-12-2020 31-08-2021 Meer info
Een niet-interventionele studie in meerdere ziekenhuizen ter beoordeling van de werkzaamheid van ocrelizumab in de dagdagelijkse medische praktijk bij patiënten met relapsing of primair progressieve multiple sclerose – de MuSicalE studie 1-05-2019 Meer info
Een onderzoek naar het vroegtijdig starten van directe orale anticoagulantia na een ischemische beroerte ten gevolge van voorkamerfibrillatie vergeleken met de klinische praktijk, laattijdig starten. 21-11-2019 Meer info
Een wereldwijde, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, fase 2-, dosisbereikstudie van BMS-986177, een orale factor XIa-remmer, voor de preventie van nieuwe ischemische beroerte of nieuw covert herseninfarct bij patiënten die aspirine en clopidogrel krijgen na een acute ischemische beroerte of een transiënte ischemische aanval (TIA) 20-01-2020 Meer info