Nefrologie > overige studies

Omschrijving Start inclusieperiode Einde inclusieperiode
Een gerandomiseerde, dubbelblinde, multicentrische, parallelle, actief gecontroleerde studie van de effecten van sparsentan, een dubbele endothelinereceptor en angiotensinereceptorblokker, op renale uitkomsten bij patiënten met primaire focale segmentale glomerulosclerose (FSGS) 9-03-2020 Meer info