Urologie > prostaat

Omschrijving Start inclusieperiode Einde inclusieperiode
Onderzoek naar een gepersonaliseerde behandeling van patiënten met een gemetastaseerd niet-hormoongevoelige prostaatkanker 5-10-2020 30-06-2021 Meer info
PEACE-III - Een gerandomiseerd, multicenter fase III onderzoek dat enzalutamide vergelijkt met een combinatie van Ra223 en enzalutamide bij asymptomatische of mild symptomatische patiënten met castratieresistente prostaatkanker met botmetastasen (mCRPC) 27-05-2016 30-06-2021 Meer info
PEGASUS: Een fase IIIb gerandomiseerd onderzoek ter vergelijking van bestraling plus langdurige adjuvante androgeen deprivatie met GNRH-antagonist versus GnRH-agonist plus bescherming tegen opflakkering bij patiënten met een zeer hoog risico gelokaliseerde of plaatselijk gevorderde prostaatkanker. Een gezamelijk onderzoek van de EORTC ROG en GUCG. 15-11-2017 30-06-2021 Meer info
SAVE - Een fase II gerandomiseerd, open onderzoek naar de combinatie van post-operatieve radiotherapie met 6 maanden chemische castratie via LHRH agonisten of antagonisten versus 6 maanden anti-androgeen therapie via apalutamide in patiënten met PSA progressie na radicale prostatectomie 1-11-2019 Meer info